برنزهای مات مورد علاقه فعلی من


اگر دلت برای من تنگ شد اینستاگرام داستان، من برخی از برنزهای مات مورد علاقه فعلی خود را پست کردم. می تو،د از آنها برای ایجاد ظاهری برنزی استفاده کنید (آ،ین آموزش من را تماشا کنید اینجا برای نکات بیشتر) یا برای مجسمه سازی ظریف نیز خوب هستند. امیدوارم ازش خوشتان بیاید. ای،

محصولاتی که در این ویدیو استفاده کردم:

برای اطلاعات بیشتر و گزینه های ،ید در مورد محصولاتی که در این فیلم استفاده کرده ام، روی زیر کلیک کنید. برخی از پیوندهای ارائه شده، پیوندهای وابسته هستند که برای هر ،یدی که انجام شده است، درصد کمی پرداخت خواهم کرد.

سود – پودر برنزینگ هولا
سود – هولا لایت
Bourjois – Mat Illusion برنزینگ پودر
کره لندن – به سلامتی
، دریا – پودر برنزینگ
Guerlain – Terracotta Sun Trio
ریمل – برنز کننده طبیعی
منبع: https://www.lisaeldridge.com/blogs/articles/my-current-favourite-matte-bronzers