تاریخ انتشار و نمونه های مجموعه آرایشی طراحان دیزنی ColourPop x


یولیا

متخصص زیبایی با بیش از 10 سال تجربه در زمینه آرایش.


منبع: https://www.poutsopretty.com/colourpop-x-disney-designer-makeup-collection-release-date-and-swatches/