رنگ رژ لب “دیگر هرگز” شما چیست؟


رژلب مک کرومات شوک ارزش
(من حتی یادم نمی آید اسم این رنگ آبی چیست، اما فکر کنم از MAC است؟)

می د،د که من از گفتن “هرگز” متنفرم، زیرا شما هرگز (ها، ها!) نمی د،د. شما هرگز نمی د،د چه زم، یک اسکناس 100 دلاری را در پارکینگ یک فروشگاه مواد غذایی پیدا خواهید کرد، همانطور که هرگز نمی د،د در هفته آینده، ماه آینده یا سال آینده در چه شرایطی خواهید بود، اما اگر قرار باشد رنگ رژ لب را انتخاب کنم. که فکر نمی کنم دیگر هرگز نباید آن را بپوشم… باید با رنگ آبی بروم.

در چند سال گذشته پوشیدن کری کری «روند» بوده است بازی های گرسنگی رنگ های لب و آبی، در حالی که فکر می کنم می تواند در ع، ها سرد به نظر برسد، برای من مس،ه به نظر می رسد.

من به اندازه کافی ،م برای آبی نیست.

فقط با فکر ، بهش دلم میگیره…

همچنین، رژ لب خا،تری مایل به یخ زده ای بود که من در حدود سال 1997 استفاده می کردم. خیلی وحشتناک بود! من آن را با خط لب آلویی تیره – تقریبا مشکی – پوشیدم که البته بدون ،یب بود.

و ما نمی‌تو،م براقیت شفاف وسط لب پایین را فراموش کنیم.

آه خدای من! در آن زمان مد بود، اما اکنون متوجه شدم که بسیار وحشتناک به نظر می رسید. امیدوارم هرگز به سبک خود برگردد، اما اگر اینطور شد، ممکن است آن را فقط برای ضربه زدن امتحان کنم…

نه نه جواب منفی. دوباره هرگز.

در مورد شما چطور؟ آیا رنگ رژ لب “دیگر هرگز” دارید؟ آیا قهوه ای تیره مربوط به دهه 90 است؟ صورتی باربی روشن؟ یک بژ مات پاستلی؟ لطفا بگو

معتاد زیبایی محله دوستانه شما،

کارن


منبع: https://makeupandbeautyblog.com/just-for-fun/whats-your-never-a،n-lipstick-color-2/