رژ لب قرمز شارلوت تیلبری نسخه محدود Mate Revolution Coronation – BeautyVelle


سلام! فقط یک سر بالا. پست‌های ما ممکن است حاوی پیوندهای وابسته باشد، به این م،ی که ممکن است کمیسیون دریافت کنیم. همه تصاویر از برندهای ذکر شده است.

شارلوت تیلبری اخیراً رژ لب قرمز مات انقلابی با نسخه محدود جدید خود را به افتخار تاج گذاری اعلیحضرت منتشر کرده است. این رژ لب اکنون در دسترس است و قیمت آن 29 پوند است.

با حسن نیت از برند

تاریخ انتشار رسمی: آوریل 2023
از کجا ب،یم: شارلوت تیلبری

مثل این:

پسندیدن بارگذاری…

مربوط


منبع: https://beautyvelle.com/2023/04/29/charlotte-tilbury-limited-edition-matte-revolution-coronation-red-lipstick/