لیزا الدریج مایع Lurex New Shades


[unpaid/sample] چه می توانم بگویم؟ همه آنها فوق العاده هستند – سایه چشم های Liquid Lurex در ک، بهترین آنها برای زیبایی تمام سن و همه رنگ هستند. حتی تمام توانایی زیرا آنها تقریباً به هیچ ت، برای اعمال نیاز ندارند.

Lisa Eldridge Liquid Lurex – سایه های جدید بیشتر

بنابراین آنها عبارتند از: ویولا، تیت،ا و کرسیدا. من حتی نمی توانم مورد علاقه خود را انتخاب کنم زیرا همه آنها به نظر من خوب هستند.

Lisa Eldridge Liquid Lurex – سایه های جدید بیشتر

فرمول Liquid Lurex درخشان است – شما می تو،د به مقدار دلخواه یا کم اضافه کنید و من دوست دارم آنها را فقط به ،وان شستشوی رنگ روی درب ها بپوشم تا یک رنگ کامل. من از یک برس برای اعمال به جای پای ،ن استفاده می کنم تا بتوانم مقدار آن را بهتر کنترل کنم. اگر به دنبال اثر “لعاب” هستید، به کمترین مقدار نیاز دارید. بهترین برای روشن ، درب، Cressida است که تقریباً به رنگ شامپاین است.

Lisa Eldridge Liquid Lurex – سایه های جدید بیشتر

من در این ع، کرسیدا را می پوشم تا ببینید چقدر خوب روشن می شود.

Lisa Eldridge Liquid Lurex – سایه های جدید بیشتر

در نمونه، از پایین به بالا، Cressida، Titania و Viola. آنها هستند اینجا، به قیمت 19 پوند و هنوز در زمان نگارش در انبار موجود است.

افشای شفافیت

تمامی محصولات به صورت نمونه از برندها و نمایندگی ها برای من ارسال می شود مگر اینکه خلاف آن ذکر شده باشد. ممکن است از پیوندهای وابسته استفاده شود. پست ها وابسته نیستند.


منبع: https://britishbeautyblogger.com/makeup/lisa-eldridge-liquid-lurex-new-shades-2/