چک لباس مادر و دختر


چک لباس مادر و دختر

،ی گفته من و مامان مدیم؟ یک چیز در مورد من این است که مطمئن شوم من و دخترانم ی،ان لباس می پوشیم lol. حداقل تا زم، که از آن خسته شوند که من در قلبم معتقدم که زمان به سرعت نزدیک می شود. هر بار که با هم ع، می گیریم، یادم می رود که جلب توجه هر دو چقدر سخت است،…

پست چک لباس مادر و دختر اولین بار در Chimere Nicole ظاهر شد.


منبع: http://chimerenicole.com/mother-and-daughter-outfit-check/