زیبایی باربی – نگاه کنید!


می‌تو،د به صورت آنلاین در Selfridges.com با قیمت 30 پوند برای یک قرار 30 دقیقه‌ای رزرو کنید، که قیمت آن در برابر محصولات لیزا الدریج ،یداری شده در روز قابل باز،ید است. هنگامی که بیش از 80 پوند از محصولات لیزا الدریج را ،ج می‌کنید، تا زم، که موجودی موجود باشد، یک کیف لیزا الدریج با نسخه محدود با استعداد دریافت می‌کند.

بنابراین چه در حال رزرو برای باربی شدن در Selfridges باشید، چه با استفاده از Lisa’s How Tos، ما دوست داریم شما را در لحظه زیبایی باربی خود ببینیم، بنابراین فراموش نکنید که لیزا را در تفریحات خود در اینستاگرام تگ کنید. و TikTok @lisaeldridgemakeup!

کلیک اینجا برای رزرو قرار زیبایی خود و کانال واقعی روند باربیکور، مستقیماً در Selfridges.com


منبع: https://www.lisaeldridge.com/blogs/articles/barbie-beauty